കമ്പനിയുടെ പേര് ന്യൂ അലുമിനിയം ഉത്ഭവിച്ചത് ലോകത്തിലെ അലൂമിനിയം ഉൽപ്പാദനത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ പ്രോസസ്സിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്നാണ്. ജർമ്മനിയിലെ എസ്എംഎസ് സീമാഗിൽ നിന്ന് 6-ഉയർന്ന CVC കോൾഡ് റോളിംഗ് മില്ലുകളുടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ജർമ്മനിയിലെ ഹെർക്കുലീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെറ്റ് റോളിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക