કંપનીનું નામ ન્યૂ એલ્યુમિનિયમ વિશ્વમાં એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદન માટે સૌથી અદ્યતન પ્રોસેસિંગ ટેક્નોલોજીમાંથી ઉદ્ભવ્યું છે .અમે એસએમએસ સિમેગ, જર્મનીમાંથી 6-ઉચ્ચ CVC કોલ્ડ રોલિંગ મિલોના બે સેટ આયાત કર્યા છે; હર્ક્યુલસ, જર્મનીથી રોલિંગ ગ્રાઇન્ડીંગ મશીનના બે સેટ ;એચેનબેક, જર્મનીથી 2150 ફોઇલ રોલિંગ મિલના ત્રણ સેટ..

તમારો સંદેશ છોડો